Politika sustava upravljanja okolišem i energijom

NORD MOBIL d.o.o. se bavi izradom i sklapanjem mobilnih kućica, a svoje poslovanje temelji na visokim etičkim načelima i standardima poslovnog ponašanja, društvenoj odgovornosti i usmjerenosti na održivi razvoj kao i opredjeljenju za rad u zdravom i sigurnom radnom okruženju za sve zainteresirane strane.

Kako bismo ostvarili navedeno, odlučni smo da:

 • Uklanjanjem opasnosti i primjenom metoda za upravljanje rizicima stalno unaprjeđujemo kvalitetu svih procesa, energetsku učinkovitost naših proizvodnih procesa, postignuća na području zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda.
 • Poboljšanja postižemo postavljanjem ciljeva te praćenjem, mjerenjem i vrednovanjem postignutog.
 • Prilikom nabavke nove opreme, rekonstrukcija ili uspostave novih procesa vodimo računa o energetskoj učinkovitosti te zaštiti okoliša.
 • Racionalno i odgovorno koristimo sve raspoložive prirodne resurse, smanjujemo utjecaj na okoliš, podržavamo globalne napore za smanjenje klimatskih promjena i s otpadom gospodarimo na održivi način unaprjeđujući tehnologiju i poslovne procese kako bi osigurali konkurentnost, dugoročan i stabilan razvoj tvrtke te bili prepoznati i prihvaćeni kao odgovoran član društvene zajednice.
 • Radimo u skladu sa zakonskim propisima i normama kao i internim pravilima i propisima te uvažavamo zahtjeve naših poslovnih partnera i ostalih zainteresiranih strana.
 • Povjerenje i dobre partnerske odnose gradimo transparentnim i etičnim poslovanjem te kvalitetnom komunikacijom sa zaposlenicima i ostalim zainteresiranim stranama s kojima želimo podijeliti naša opredjeljenja, ciljeve, napredovanje i postignuća u svim našim aktivnostima.
 • Stalnim učenjem, stručnim usavršavanjem kao i primjenom usvojenog znanja i vještina omogućujemo stvaranje novih vrijednosti.
 • Ustrajno potičemo naše zaposlenike i vanjske izvođače radova, da razumijevanjem, razvojem i održavanjem doprinesu sustavu upravljanja okolišem i energijom.
 • Povećavamo razinu svijesti i osjećaja pripadnosti timu te osjećaja odgovornosti i utjecaja naših zaposlenika na očuvanje okoliša i energetsku učinkovitost. Ujedno potičemo inicijativu i inovativne ideje povezane sa upravljanjem energijom i zaštitom okoliša kroz uključivanje naših zaposlenika u projekte povezane sa sustavima upravljanja i njihovom poboljšanju.
 • S našim poslovnim opredjeljenjem upoznajemo sve zainteresirane strane kako bi i oni dali svoj doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti za buduće naraštaje.
 • Našim radom i poslovanjem pridonosimo razvoju društva, pomažemo društvenoj zajednici i čuvamo okoliš u kojem djelujemo, dajući time doprinos održivom razvoju Republike Hrvatske.

Ova Politika je naš stalni podsjetnik na postignuća i ciljeve koje želimo ostvariti integriranim sustavom upravljanja baziranom na zahtjevima normi ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018.